Phòng & giá

Room rate:
Đơn vị : VND
 
Loại phòng Phòng Superior  Phòng Deluxe  Phòng Family Phòng Suite Phòng Tổng thống
Website 1.920.000 2.540.000 4.230.000 5.460.000 14.000.000